Copyright 2009 www.pujcka-uver.cz. Všechna práva vyhrazena.
Zpětný leasing je většinou půjčka na starší, nebo nový osobní či užitkový automobil. Pokud vlastníte automobil, a potřebujete půjčku v přibližně stejné výši jako je jeho hodnota. Finance čerpané ze zpětného leasingu jsou poskytovány neúčelově - banka nezkoumá účel použití.

Doklady pro zpětný leasing:
velký technický průkaz
dva doklady totožnosti
doklady je možno poslat emailem, originály jsou potřeba až po schválení zpětného leasingu (při podpisu smlouvy)
schválení či neschválení je známé do cca 15 minut po dodání podkladů.
osobní návštěva je potřeba až po schválení půjčky.
Zpětný leasing se používá v případech, kdy nájemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy vlastníkem po předání či dobudování stane. Zpětný leasing je možno použít i na uvolnění finančních prostředků pro klienta a rozložení výdajů na delší období.

Leasingová operace probíhá tak, že platíte nájemné v řádných splátkách a účtujete je pouze v případě, když jste podnikatel a to do nákladových položek svého účetnictví (rovnoměrně nebo i zrychleně).
Ukončením leasingové smlouvy Vám pronajímatel odprodá předmět za zůstatkovou nebo smluvní cenu. Předmět, použitý při zpětném leasingu, by měl být zahrnutý jako zboží, nebo se může jednat o předmět použitý, zahrnutý též do majetku prodávajícího.
Díky financování formou zpětného leasingu máte možnost rychle získat finanční prostředky, ke kterým byste se jinak nedostali. Použití nabytých peněz je pak výhradně na Vás.

Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Doba trvání finančního leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů. Omezení se liší pouze podle předmětu transakce, ale minimálně však činí 3 roky.
Po celou dobu leasingu si můžete dávat do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tak sníží Váš hospodářský výsledek a je tedy daňově uznatelným nákladem.
ZPĚTNÝ LEASING
Proč zpětný leasing?
Výhody zpětného leasingu
GE Money
ČSOB
HomeCredit
Česká spořitelna

Výhody zpětného leasingu:
sami volíte výši měsíčních splátek, splátky jsou přizpůsobeny vašim možnostem, ušetříte hotovost pro jiné investice, nepotřebujete ručitele..
Nebankovní půjčka - je především určena na řešení náhlé, krizová situace..
poskytování půjček a úvěrů
Úvěry lze podmínit tj. účelové úvěry, a to pořízením konkrétní věci, využitím určité služby apodobně, Hypoteční úvěry se řadí mezi takové.
HYPOTÉKA